Home Informačné systémy Informačný systém QI

PostHeaderIcon Informačný systém QI

Naša spoločnosť sa rozhodla ponúkať informačný systém QI, lebo sa funkčne, technicky a licenčne najviac hodí pre menších aj väčších zákazníkov. Je široko škálovateľný, pokrýva všetky oblasti ERP systémov a má podporu slovenského prostredia a legislatívy.

3 hlavné dôvody, prečo si vybrať QI

1. Viditeľnosť
QI poskytuje okamžitý a spoľahlivý obraz firmy, čím uľahčuje menežerské rozhodnutia, sledovanie cieľov a forecasting
2. Produktivita
QI preväzuje všetky oddelenia firmy, automatizuje procesy, šetrí pracovníkom čas a drží večnú pamäť firmy
3. Návratnosť
Náklady na obstaranie systému QI a prevádzku systému sú veľmi nízke v porovnaní s prinesenými možnosťami

Riešenie QI nachádza uplatnenie ako komplexný informačný systém pre riadenie organizácií v oblastiach výroby, obchodu a služieb. QI integruje aplikácie z kategórií systémov ERP, CRM, DMS, SCM, APS, e-aplikácií a ďalších. Štandardné aplikácie QI sú usporiadané do referenčných modelov, ktoré v sebe združujú funkcie špecifické pre daný odbor činnosti. Sú pripravené referenčné modely pre riadenie obchodu, služieb, ekonomiky a výroby.

Moduly QI:

 • Finančné účtovníctvo
 • Financie
 • Nákup a predaj
 • Skladové hospodárstvo
 • Marketing
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Personalistika
 • Mzdy
 • Organizácia a riadenie
 • Majetok
 • Servis
 • Výroba