Home Informačné systémy Moduly QI Účtovníctvo

PostHeaderIcon Finančné účtovníctvo

„Široká podpora účtovných procesov je dnes už samozrejmosťou. Čo nás odlišuje od ostatných je prehľadnosť, pohodlné a intuitivne ovládanie, bezproblémová previazanosť s ostatnými časťami systému a prispôsobivosť potrebám zákazníkov.“

Pre koho je prínosom

Štandardné funkcie využijú všetky organizácie účtujúce v podvojnom účtovníctve, rozšírené funkcie privítajú organizácie spracovávajúce veľké množstvo dokladov, organizácie s pobočkami a strediskami či neziskové organizácie.

Čo pomáha riešiť

Modul predstavuje riešenie pre oblasť účtovníctva a súvisiace procesy a postupy, ako je sledovanie peňažných tokov, rozpočtovanie či vytváranie súhrnných výkazov. Funkcia predkontácia zjednodušuje a uľahčuje účtovanie štandardných dokladov a vedie tak k významnej úspore času a nákladov.

Obchodné jednotky zahrnuté v module

  • Podvojné účtovníctvo
  • Predkontácie
  • Užívateľské predpisy zostáv
  • Učtárne – účtovné denníky
  • Cash Flow
  • Konsolidácia
  • Rozpočty
  • Vnútropodnikové účtovníctvo
  • Rozpúšťanie nákladov
  • Export účtovných dát pre neziskové organizácie

Popis modulu

Modul Finančné účtovníctvo vám ponúka komplexné spracovanie všetkých účtovných zápisov. Vytvára pevný vzťah medzi prvotným dokladom a jeho účtovným obrazom, a tým zaisťuje súlad účtovných zápisov s prvotnými dokladmi. Môžete upravovať vopred definované účtovné osnovy pre rôzne druhy účtovných jednotiek (organizácií) a účtovať do niekoľko účtovných období súčasne. Rýchlo si zvyknete na efektívne pohľady na zoznamy účtovných zápisov s rozsiahlymi možnosťami ich triedenia a filtrácie napr. podľa syntetických či analytických účtov, zákaziek, stredísk, obchodných partnerov, období, s ich pomocou sa budete jednoduchšie orientovať vo veľkom množstve dát. Pre jednotlivé účty môžete nastaviť rôzne stupne ochrany pred vykonávaním neoprávnených zmien. Všetky potrebné tlačové výstupy si zaobstaráte prostredníctvom širokej palety štandardných i analytických zostáv a výkazov.

Pomocou nástroja pre predkontovanie ľahko definujete predpokladané účtovné vzťahy pre jednotlivé druhy dokladov, druhy tovarov, sklady, pokladne atď.

Manažéri a ďalší vedúci pracovníci ocenia možnosť spracovania účtovných dát do podoby hodnotných informácií prostredníctvom vypočítaných účtovných zostáv, ktoré sú vhodné pre získavanie najrôznejších prehľadov či špeciálnych ukazovateľov.

Vnútropodnikové účtovníctvo využijete k zúčtovaniu a rozdeleniu výnosov a nákladov medzi hospodárske strediská organizácie.

Modul vám ponúka ďalšie skvelé funkcie, ako sú účtovné denníky, preddefinovaná účtovná zostava pre vyčíslenie peňažných tokov za určité obdobie, možnosť vytvorenia konsolidovanej účtovnej uzávierky a ďalších prehľadov, či sledovanie rozpočtu (plánu), zostatkov a obratov na vybraných účtoch v rámci podvojného účtovníctva a ďalšie.