Home Informačné systémy

PostHeaderIcon Sklady a obsluha

„Dobře fungující zázemí je alfou a omegou pro hladký chod celé společnosti. Efektivní řízení skladů pro společnost znamená uvolnit finance vázané v zásobách a přesto včas a rychle reagovat na potřeby vlastní i požadavky zákazníků. Vědět co, kde a kolik znamená mít možnost použít volné prostředky tam, kde mohou přinést větší prospěch“.


Pro koho je přínosem

Pro firmy, které chtějí mít dokonalý a okamžitý přehled o veškerých zásobách, jejich cenách, stavech a připravenosti. Pro organizace, které chtějí zrychlit skladové operace, zlepšit přehled o pohybu zboží a jeho historii, sledovat množství, limity a další parametry u vybraných položek. Pro ty, kdo chtějí vyhovět náročným požadavkům na rychlost a spolehlivost při vyřizování zakázek a minimalizovat skladové ztráty.


Co pomáhá řešit

Modul Skladové hospodářství umožňuje komplexní řízení hmotných toků mezi sklady. Poskytuje statistiky související s veškerými pohyby zboží. S jeho pomocí můžete na každém skladě sledovat příjmy, převody, výdeje a stav zásob, ocenit je metodou FIFO nebo použít průměrné skladové ceny. Řeší blokace a rezervace zboží, uzávěrky a inventury skladů, zobrazí historii pohybů všech skladových položek, sleduje kusy, sériová čísla, šarže apod.
Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Základní sklady
 • Skladové přehledy
 • Zápůjčky
 • Reklamace a záruky
 • Inventury
 • Obalové hospodářství
 • Identifikace čárovým kódem
 • Tisk štítků s čárovým kódem
 • Podpora přenosných terminálů pro zpracování čárových kódů
 • Celní sklady
 • Vlastní konsignační sklady
 • Cizí konsignační sklady
 • Skladové pozice
 • Hromadné akce se skladovými doklady


Popis modulu

Modul Skladové hospodářství vám pomůže dodat vašim zákazníkům či vlastnímu oddělení výroby to, co potřebují v okamžiku, kdy to potřebují. Můžete vytvořit neomezené množství skladů a některé vyčlenit pro prodej a spotřebu. Skladové doklady snadno vytvoříte z jednoho dialogového okna, stiskem tlačítka zobrazíte skladovou kartu, jednotlivé doklady, jejich přehledy, filtrované a tříděné pohledy na zboží přes hodnoty jejich atributů či nejrůznější sestavy. Lehce získáte specializované přehledy udávající minimální a maximální množství nebo informace o zboží bez pohybu, dle potřeby provedete inventury skladů.

Další funkce modulu vám umožní evidovat a provádět zápůjčky zboží z libovolného skladu a kdykoli získat aktuální přehled o tom, co bylo komu kdy zapůjčeno a kdy to bylo vráceno.

S komplexní agendou pro podporu vyřizování reklamací můžete evidovat a posuzovat oprávněnost reklamovaného zboží, poté jej odeslat k reklamaci dodavateli, přijmout opravené nebo náhradní zboží či dobropis a nakonec reklamace vyřídit.

Zvláštní zmínku si zaslouží jistě i podpora evidence a práce s vratnými obaly s napojením do oblasti financí. Uživatelé mohou ke každému zboží připojit obal s definicí množství zboží, který obal pojme a přitom používat různé měrné jednotky.

Samozřejmostí jsou funkce pro prací se zbožím pomocí čárového kódu. Systém podporuje čárové kódy typu EAN 13, BC 128, BC 39, ...

Týmu spravujícímu zásoby zjednoduší práci mapa skladu neboli seznam skladových pozic, na které je zboží ve skladech ukládáno, a možnost definovat povolená umístění. Operace se skladovými doklady významně zrychlíte použitím funkcí pro hromadnou tvorbu skladových výdejek z dosud nevyskladněných poskytnutých plnění a hromadné zaskladnění či vyskladnění rozpracovaných skladových dokladů.

Modul obsahuje i nadstavby nad skladovým hospodářstvím pro správu vlastních i cizích konsignačních skladů.

 

PostHeaderIcon Výhody QI

Informačný systém QI je prvým reprezentantom novej kategórie informačných systémov, ktoré nazývame ELASTICKÉ. Elasticita QI spočíva v jeho nadpriemerných možnostiach rýchle sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám zákazníka. Toto prispôsobenie požiadavkám zákazníka je možné v troch hlavných rovinách:

 • Licenčná politika

je pripravená tak, že umožňuje využívať len funkčnosť, ktorú firma aktuálne potrebuje pre pokrytie svojich firemných procesov. Funkčnosť je možné kedykoľvek rozšíriť alebo dokonca podľa potreby zúžiť. V rámci licenčnej politiky má zákazník vždy k dispozícii poslednú najnovšiu verziu systému vrátane potrebných legislatívnych zmien.

 • Financovanie systému

je úzko spojené s licenčnou politikou. Je navrhnuté tak, aby zákazník platil len za funkcie, ktoré v danom období používa. V ponuke je rad finančných modelov, ktoré umožňujú rozloženie finančnej investície do licencií systému QI. Zákazník si môže zvoliť model, ktorý je pre neho najvýhodnejší.

 • Technológia

Súčasťou systému QI je vývojový nástroj QI Builder, ktorý je jadrom informačného systému a všeobecne umožňuje vyvíjať a upravovať databázové aplikácie až 8x rýchlejšie ako všetky v súčasnosti známe vývojové prostriedky, a to počas plnej prevádzky systému. Tým je možné individuálne prispôsobenie funkčnosti priamo podľa požiadaviek zákazníka a zároveň zmena funkčnosti, ktorá je vynútená zmenou firemných procesov.


 

PostHeaderIcon Výroba

„Je skvělé, že i když příprava mezd je stále pracným a časově náročným procesem, je možné zpracování a výpočet podle potřeby opakovat a zkoušet různé varianty. Navíc kontrolní mechanizmy nás upozorní na nestandardní postupy a snadno získáme všechny výstupy pro ostatní útvary a úřady státní správy."

Pro koho je přínosem

Pro společnosti, které potřebují přehledný nástroj schopný obsáhnout celou agendu mezd a platů a podporující všechny fáze jejich zpracování od snadno dostupné historie, přes opakovatelné hromadné i individuální výpočty s kontrolními prvky až po simulace výpočtu pro budoucí období.

Co pomáhá řešit

Modul Mzdy a platy představuje komplexní řešení pro oblast mezd. Pokrývá veškeré typy mezd a platů, umožňuje automatické vytváření složek mzdy z pracovních výkazů a záznamů o docházce. S jeho nástroji můžete vytvářet podklady a výkazy pro pojišťovny a úřady, exportovat data pro potřeby státní správy, evidovat a sledovat čerpání zaměstnaneckých výhod, spočítat mimořádné odměny či mzdy zaúčtovat.

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

Technický popis výrobku - kusovníky
Technologické postupy
Řízení změn výrobní dokumentace
Podpora dělení materiálu
Archiv výkresů
Návodky, operační náčrty
Tvarové podobnosti
Předkalkulace
Výpočet norem spotřeby času
Typové databáze
Konfigurátor produktu
Řízení změn technické dokumentace

Popis modulu

Umožňuje vytvořit hierarchický popis výrobku, kde jednotlivé materiály či podsestavy mohou být použity vícenásobně. Strukturní kusovníky je možné zobrazovat i editovat v grafické hierarchické podobě. Každý uzel strukturního kusovníku může být svázán s odpovídajícím technologickým postupem. počet úrovní vnoření kusovníku není omezen. Naopak lze vytvářet i velmi jednoduché jednoúrovňové kusovníky, pro které se v některých oborech používá název receptura.

Technologické postupy jsou buď jednoduché nebo naopak velmi podrobné popisy jednotlivých operací prováděných na výrobku, které mohou být dále členěny na dílčí kroky. Technologické postupy jsou zpravidla navázány na uzly strukturního kusovníku výrobku. K jejich tvorbě lze využívat číselníku typových operací.

Umožňuje evidovat požadavky na změny ve výrobní dokumentaci a jejich realizaci lze podchytit v rámci změnového řízení do knihy změn. Systém umožňuje propojit obecně popsanou změnu s jejími konkrétními dopady do žádanek na materiál a technologických postupů.

Nástroj pro podporu dělení materiálu. Specielně ho lze využít pro výpočet spotřeby u materiálů jako je plech, desky, látky, tyče apod.

Seznam všech návodek včetně operačních náčrtů případně výkresů.

Tvarový klasifikační třídník pro podporu tvorby norem, s grafickou prezentací typických tvarů. Umožňuje zatřídění výrobků na základě jejich tvarové podobnosti, čehož se využívá pro odvozování částí popisů výrobků.

Nástroj pro vygenerování veškerých podkladů pro tvorbu nabídky k zakázce nebo projektu. Obsahuje náklady na materiál, mzdy kooperace případně dal

Umožňuje formou dialogu s počítačem rozdělit operaci až na základní úkony, vypočítat přípravný a kusový čas, tento v případě potřeby upravit technickoorganizačním koeficientem, vystavit protokol a tam, kde je to třeba, vypočítat řezné podmínky. To vše s využítím buď vlastních databází nebo databází typových.

Typové databáze "normativy" pro jednotlivé druhy operací. Jsou k dispozici normativy pro : broušení vnější, svařování CO2 úkonový, stříhání plechu, svařování CO2 sdružený, řezání materiálu, svařování elektrodou, broušení otvorů, brus ploch, frézování drážek, lisy V, zarovnávání a důlky, lisy klikové, frézování, pálení, soustružení karusel, frézování ozubení, hoblovka, obražení ozubení, obrážení, vrtání, horizontka, lakovna, a normativy vlastní.

Umožňuje k jednotlivým výrobkům definovat tzv. obchodní konfigurace. Při tvorbě položky přijaté objednávky lze u takového výrobku vybrat některou z definovaných možností a tak změnit vybrané charakteristiky produktu. Každá taková definice může vyvolávat definované změny v kusovníku výrobku nebo v technologickém postupu. Uplatnění této funkčnosti lze nalézt např v automobilovém průmyslu, výrobě kol, nábytku, počítačů atd.

Umožňuje evidovat požadavky na změny v technické dokumentaci (technologických kusovnících a technologických postupech) a jejich realizaci lze podchytit v rámci změnového řízení do knihy změn. Je možné pracovat s archivem technologických norem.