Home Služby

PostHeaderIcon Nasadenie informačných systémov

Informačné systémy sú veľmi komplexné aplikácie, ktoré sa snažia čo najviac zjednotiť procesy cez celý podnik. Nakoľko sú však vyvíjané ako veľmi všeobecné, nedokážu zachytiť out-of-box presný stav a požiadavky u žiadneho klienta s väčším množstvom interných procesov. Iné potreby majú firmy strojárske, iné distribučné a iné požiadavky majú firmy zamerané na sériovú výrobu, ako na zákazkovú. A práve s kúpou informačného systému sa viaže aj určité prispôsobenie celopodnikového riešenia tak, aby čo najviac zodpovedalo jeho predstávam a best-business practice. A tieto úpravy sa volajú implementácia.

Spoločnosť Trinit sa špecializuje aj na túto fázu zavedenia informačných systémov. Máme niekoľko ročné skúsenosti u rôznych typov zákaznikov a vo všetkých oblastiach riadenia. Práve tieto nadobudnuté znalosti ponúkame našim zákazníkom, aby ich firmy mohli byť spravované ešte efektívnejšie ako doposiaľ. A noví zákazníci majú istotu, že všetku prácu odvedieme presne podľa ich očakávaní - s minimálnymi nárokmi na čas a s maximálnou profesionalitou.

Oblasti implementácie, na ktoré sa zameriavame:

 • Finančné účtovníctvo
 • Financie
 • Nákup a predaj
 • Skladové hospodárstvo
 • Marketing
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Personalistika
 • Mzdy
 • Organizácia a riadenie
 • Majetok
 • Servis
 • Výroba

 

 

PostHeaderIcon Školenia

Školenia ponúkame ako súčasť predávaných služieb a technológií. Nimi dokážu zákazníci čo najefektívnejšie využíť svoje investície do systémov a vedomosti efektívne prezdielať s ostatnými zamestnancami vo firme. Školitelia sú ľudia pôsobiaci u viacerých zákazníkov a tak úspešne podávajú teoretické znalosti pútavou formou, s aktuálnym obsahom a riešiace konkrétne problémy u zákazníka.

 

PostHeaderIcon Management poradenstvo

Túto službu využívajú hlavne tí zákazníci, ktorí potrebujú zanalyzovať niektoré činnosti svojho podnikania alebo pripraviť a vykonať plán na zmenu v riadení určitých oblastiach. Ponúkame svoje teoretické znalosti v problematike, ale aj skúsenosti získané z praxe. Snažíme sa prezdielať nadobudnuté know-how a tým pomôcť firmám sa posunúť k jej cieľom. Poradenstvo vykonávame v týchto oblastiach:

 • Zefektívnenie výroby
 • Plánovanie financií a finančné toky
 • Ekonomika, účtovná agenda a mzdy
 • Predajné stratégie a techniky
 • Optimalizácia skladového hospodárstva
 • Vzťahy so zákazníkmi a marketing
 • Personálne riadenie

 

 

PostHeaderIcon Integrácia informačných technológií

Naše aplikácie potrebujú vhodnú infraštruktúru, aby mohli byť dostupné s optimálnymi parametrami všetkým ich užívateľom.
Integráciou informačných technológií sme schopní ponúknuť kompaktné a efektívne riešenia, za ktoré sa zaručujeme ako celok. Spolupracujeme len s renomovanými výrobcami, aby sme zaistili čo najlepšiu podporu pre technológie a čo najlepší pomer cena a výkon.

Naše odbornosti v inštaláciách a správe IT infraštruktúry:

 • serverové riešenia
 • dodávka PC a software
 • návrh a realizácia sietí
 • zálohovacie mechanizmy
 • bezpečnostné riešenia
 • dohľad systémov

 

 

PostHeaderIcon Bezpečnosť ICT

Už 10 rokov sa špecializujeme na bezpečnosť ICT.

Vybudovali sme si kompetencie v informačnej bezpečnosti, kde sme spolupracovali na bezpečnostných projektoch vo významných organizáciach v Európe.

Zákazníkom dodávame odborné poradenstvo v kybernetickej bezpečnosti, návrh riešení a nasadenie technológií, ktorými docielite požadovanú úroveň ochrany vášho IT.

Naše kompentencie:

 • odhalenie a zamedzenie kybernetických útokov
 • ochrana voči malware a neželanému obsahu
 • bezpečnosť aplikácií
 • ochrana voči úniku dát
 • enkrypcia a ochrana dát
 • dohľad ICT z pohľadu ICT
Sme partnermi bezpečnostných výrobcov:

FireEye Inc. poskytuje riešenie v kybernetickej bezpečnosti pre detekciu, zamedzeniu a vyriešeniu kybernetického útoku. Zamedzuje kybernetickým útokom cez web, email, cez prenos súborov, na koncovom bode a mobilnom zariadení.