Projektový management software QI zabezpečuje:

  • Plánovanie projektov a riadenie zdrojov
  • Časové alokácie ľudí, strojov a kapacít
  • Sledovanie nákladov a príjmov na projekt
  • Procesné riadenie práce
  • Trendové analýzy projektov

Navrhnutý na rýchle používanie a na zjednodušenie komplexnosti, QI systém nahrádza excely a oddelené aplikácie. Preväzuje pracovné oddelenia a procesy v jednom mieste , do jedného pohľadu a v okamžiku. Dajte pracovníkom nástroj, aby boli nezávislejší a produktívnejší. Už žiadne tvorenie, hľadanie a kombinovanie tabuliek s plánmi projektov, časov, výdavkov, príjmov, požiadavkami na zmeny.

QI systém sprehľadňuje managerom plánovanie zdrojov , eliminuje slepé miesta v rozhodovaní a zvyšuje produktivitu organizácie. Šetrí firme náklady, projekty sa odovzdávajú načas a v predpokladanom rozpočte.

Systém je navrhnutý tak, ako by sa mali v reálnom svete riadiť projekty. Každému projektu priradíte zodpovednú osobu. Definuje sa začiatok projektu, koniec projektu. Vytvorí sa požiadavka na rozpočet pozostávajúci zo samostatných činností. Naplánujú sa zdroje - ľudia, logistika, stroje, náradia, kapacitné možnosti. Samozrejme tak, aby všetci ľudia alebo kapacity sa využili v nekolidujúce termíny. A projekt sa môže začať.

V priebehu realizácie zodpovední pracovníci za dielčie činnosti zaznamenávajú výkony, upotrebený materiál, využíté kapacity. Tým dokážete v každom momente sledovať, či skutočnosť zodpovedá plánovanému rozpočtu, realizačným časom a či Vás nečakajú komplikácie. Žiadne dohľadávanie v exceloch, telefonovanie zodpovedným pracovníkom. Všetko prehľadne na jednom mieste.

Po skončení projektu môžete pristúpiť k vyhodnotenie efektivity . Zobrazíte si priemerné náklady na činnosti, dôvody oneskorenia, využitie kapacít. Prehľadne, v grafoch a číslach. Informácie určite využijete v budúcich projektoch - pre presnejšie plánovanie a odhad nákladov, ale aj ocenenie produktívnych zamestnancov.

Špecialisti firmy Trinit na systém QI pomohli už desiatkam firiem využiť svoj plný potenciál. Zefektívnili sme firmám procesy pri výrobe, práce so zákazníkmi a poskytovaniu servisu zákazníkom. Dohodnite si osobnú konzultáciu zdarma so špecialistami firmy Trinit a zistite, či aj vám vieme pomôcť s projektovým riadením.